ר"מ 2- מה זה אומר?

מזה ר"מ 2-
למעשה ר"מ 2 (ראשי תבות של רשימה מקובצת) היא יחידה.
ליחידה מגיעים ומסופחים חיילים שמסיבות רפואיות אינם יכולים כרגע לתפקד בתפקידם.
היחידה פרוסה ברחבי הארץ בבתי החולים האזרחיים.
חייל יהיה מסופח לר"מ 2 באת אשפוז וגם אחריו בתקופת החלמתו.

איך מסתפחים לר"מ 2-
מסתפחים אוטומטית לר"מ 2 בכל מקרה של אשפוז.
בנוסף ישנו סיפוח לחיילים שקבלו גימלים של מעל שבוע.

לכמה זמן מסתפחים לר"מ 2-
הסיפוח תלוי מצבו הרפואי של החייל, זה יכול להיות שבוע וזה יכול להיות מספר חודשים.

מה קורה בזמן הסיפוח של החייל ליחידת ר"מ 2-
בתקופת הסיפוח החייל זוכה לטיפול ומעקב רפואי צמוד של רופאי היחידה.
כמובן שהיחידה נושאת בנטל שכל מה שכרוך בטיפול ( תרופות, ייעוץ, העברות וכו').
בגדול היחידה צריכה לדאוג לחייל מא' ועד ת'. היא נותנת שירותי ת"ש גם למשפחה הכוללים הסעות, לינה.